Jesteśmy członkiem KPF

Stosujemy zasady dobrych praktyk KPF

 

 Komisja Etyki działająca przy KPF po przeprowadzonym audycie potwierdziła, że ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji w pełni stosuje Zasady Dobrych Praktyk i wyróżniła nas Certyfikatem Audytu Etycznego