Formularz kontaktowy

Adres korespondencyjny:
ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji
ul. Hrubieszowska 6a
01-209 Warszawa

Adres e-mail:
[email protected]

Godziny pracy
pon.-pt. 8.00-16.00
koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

Inspektor Ochrony Danych:
Paweł Mielniczek
[email protected]

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000,00 zł, wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000385

Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.