Najczęściej zadawane pytania

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK

Pożyczkę w MoneyMan może otrzymać osoba po 18. roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma aktywny numer telefonu, adres e-mail i konto bankowe oraz spełnia wymagania dla pożyczkobiorcy.

Wystarczy wejść na stronę www.moneyman.pl i kliknąć "Złóż wniosek o pożyczkę". Jeżeli jesteś już zarejestrowany, wystarczy zalogować się na Moje Konto i kliknąć "Weź pożyczkę".

W procesie aplikowania o pożyczkę przelej jeden grosz z konta osobistego. Czas weryfikacji uzależniony jest od księgowań bankowych.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki, przelew na Twoje konto uzależniony jest od księgowania bankowego Twojego banku.

Istnieje możliwość, że będziemy musieli potwierdzić Twoje zatrudnienie w celu wydania pozytywnej decyzji o pożyczce. Podanie nazwy pracodawcy zwiększa Twoje szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji w procesie aplikacji o pożyczkę. Dzięki temu mamy pewność, że pieniądze trafią na konto odpowiedniej osoby, jak również, że nie mamy do czynienia z działaniem osoby trzeciej.

Sprawdź folder "Spam" w swojej skrzynce pocztowej, jeśli nie ma w nim naszej wiadomości, wyślij e-mail na [email protected]. Sprawdź również, czy podczas rejestracji został wpisany prawidłowy adres e-mail.

Decyzja o przyznaniu pożyczki zwykle podjęta jest w ciągu kilku minut. Jeżeli jednak będziemy mieli do Ciebie pytania związane ze złożonym wnioskiem, skontaktujemy się z Tobą przed podjęciem decyzji.

Wyślij swoje imię i nazwisko oraz potwierdzenie przelewu w formacie .pdf na [email protected] (może być również skan lub zdjęcie potwierdzenia przelewu)

W przypadku weryfikacji konta poprzez wysłanie 1 grosza z konta osobistego, w tytule przelewu należy podać kod do automatycznego księgowania ZPay, który zostanie podany wraz z numerem konta do przelewu na etapie weryfikacji numeru konta bankowego. Pamiętaj, że każdy przelew ZPay musi posiadać nowy kod.

Na numer telefonu dostarczany jest kod weryfikacyjny, konieczny do wypełnienia wniosku o pożyczkę. Na ten sam numer telefonu przesyłana jest również decyzja o przyznaniu pożyczki.

JAK OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ

Nie, możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym okresie. O nową pożyczkę aplikuj dopiero po spłacie poprzedniej pożyczki.

Dla każdego naszego klienta przygotowana jest oferta indywidualna, dostępna po zalogowaniu się na profil.

Decyzja o udzieleniu pożyczki zostaje przesłana smsem lub meilem.

Decyzja o przyznaniu pożyczki przez MoneyMan nie jest uzależniona od decyzji innych firm i jest kwestią indywidualną. Warto jednak pamiętać, że w procesie weryfikacji klient sprawdzany jest w rejestrach dłużników. Może się zdarzyć, że osoba z negatywnym wpisem nie będzie miała problemu z uzyskaniem pożyczki, jeśli pozytywnie przejdzie proces weryfikacji.

Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest na podstawie wielu czynników. Jeżeli otrzymasz negatywną decyzję, skontaktuj się z naszą infolinią w celu poznania szczegółów.

Przygotuj numer dowodu osobistego oraz numer PESEL - będą potrzebne podczas rejestracji.

Koszt pożyczki jest kwestią indywidualną, zależną od wysokości pożyczki oraz okresu jej spłaty. Przed złożeniem wniosku dokładne koszty możesz sprawdzić ustawiając odpowiednie parametry na kalkulatorze.

Nie, powód wzięcia pożyczki jest Twoją prywatną sprawą.

JAK SPŁACIĆ POŻYCZKĘ

Nasi klienci mają zawsze możliwość przedterminowego uregulowania swoich zobowiązań, stosownie do obowiązujących przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim. Możliwość ta obejmuje nie tylko wcześniejszą spłatę raty pożyczki (w przypadku pożyczki ratalnej) ale także i możliwość wcześniejszego uregulowania całości pożyczki, to jest przed nadejściem terminów wynikających z umówionego harmonogramu spłat.

Podstawowym kosztem opóźnienia w spłacie pożyczki są odsetki za opóźnienie, zastrzeżone na mocy postanowień Ramowej Umowy Pożyczki.

Zrób przelew bankowy na rachunek o numerze: 81 1090 2590 0000 0001 3344 3379 w Santander Bank S.A. Jako odbiorcę wpisz ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji
WAŻNE: w tytule przelewu podaj numer Pożyczki lub dane osobowe pozwalające na identyfikację właściciela pożyczki.

Skontaktuj się z nami mailowo [email protected] lub telefonicznie dzwoniąc na numer +48 (32) 420 27 64. Wspólnie spróbujemy omówić sprawę Twojej pożyczki i znaleźć rozwiązanie najlepsze w takiej sytuacji. Niezależnie od tego zapoznaj się z ewentualnymi opcjami zmiany terminu spłaty pożyczki, jakie mogą zostać udostępnione na Twoim koncie na stronie www.moneyman.pl

Istnieje możliwość dokonania spłaty Twojej pożyczki przez inną osobę. W takim przypadku obowiązują analogiczne zasady, jak w razie manualnego dokonywania przelewu samodzielnie przez klienta, to jest:
1) wpłaty należy dokonać na numer konta: 81 1090 2590 0000 0001 3344 3379 w Banku BZ WBK S.A.;
2) odbiorcą przelewu będzie ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji;
3) osoba dokonująca przelewu musi pamiętać, aby w tytule przelewu wpisać numer Twojej pożyczki w MoneyMan lub inne dane pozwalające na identyfikację posiadacza spłaconej pożyczki.

Całkowita kwota pożyczki do spłaty w umówionym terminie spłaty jest wskazana w treści zawartej umowy pożyczki. Saldo należności na dzień bieżący jest każdorazowo wskazane na Twoim koncie na stronie www.moneyman.pl. W razie wątpliwości co do całkowitej wysokości zobowiązania możesz skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta MoneyMan: telefonicznie pod numerem 221 220 221 bądź poprzez adres e-mail: [email protected]

Konsekwencje braku terminowej spłaty pożyczki opisane są szczegółowo w postanowieniach Ramowej umowy pożyczki i wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przykładowymi konsekwencjami braku spłaty pożyczki lub jej raty w terminie uregulowanym postanowieniami zawartej umowy są miedzy innymi: prawo wierzyciela do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości określonej w umowie, utrata przez Klienta warunkowo przyznanej mu możliwości bezkosztowej spłaty pożyczki, rozpoczęcie procedury windykacyjnej oraz możliwość przekazania informacji dotyczących zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki do ogólnopolskich biur informacji gospodarczych.

JAK DZIAŁA SERWIS

Moneyman działa na całym terytorium Polski. Z dowolnego miejsca, w którym jesteś i masz dostęp do internetu możesz wypełnić wniosek pożyczkowy.

Skorzystaj z procedury odzyskiwania hasła na stronie internetowej MoneyMan.pl. Wpisz swój adres e-mail, pod którym jest zarejestrowane Twoje konto i kliknij "wyślij kod". Otrzymane na telefon hasło wpisz na stronie, aby zalogować się do profilu.